Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.09.23
Fondo grynieji aktyvai: 2,28 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 185,00 EUR
Grąža per dieną: -0,27%
Grąža nuo metų pradžios: 28,89%
Grąža nuo įkūrimo: 85,00%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.09.23
Fondo grynieji aktyvai: 506,24 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 98,22 EUR
Grąža per dieną: -0,85%
Grąža nuo metų pradžios: 4,74%
Grąža nuo įkūrimo: -1,78 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos