Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 17 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2017.02.17
Fondo grynieji aktyvai: 2,38 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 206,12 EUR
Grąža per dieną: -0,97%
Grąža nuo metų pradžios: 2,77%
Grąža nuo įkūrimo: 106,12%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2017.02.17
Fondo grynieji aktyvai: 551,15 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 106,93
Grąža per dieną: -1,61%
Grąža nuo metų pradžios: 2,28%
Grąža nuo įkūrimo: 6,93%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos