Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.08.26
Fondo grynieji aktyvai: 2,19 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 179,73 EUR
Grąža per dieną: -0,29%
Grąža nuo metų pradžios: 25,22%
Grąža nuo įkūrimo: 79,73%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.08.26
Fondo grynieji aktyvai: 492,30 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 95,52 EUR
Grąža per dieną: -1,26 %
Grąža nuo metų pradžios: 1,86 %
Grąža nuo įkūrimo: -4,48 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos