Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 15 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.10.20
Fondo grynieji aktyvai: 2,37 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 192,41 EUR
Grąža per dieną: -0,08%
Grąža nuo metų pradžios: 34,06%
Grąža nuo įkūrimo: 92,41%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.10.20
Fondo grynieji aktyvai: 492,21 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 95,50 EUR
Grąža per dieną: -0,63%
Grąža nuo metų pradžios: 1,84%
Grąža nuo įkūrimo: -4,50%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos