Fondo aprašymas

Kodėl investuoti į šį investicinį fondą?

Iš istorinių duomenų žinome, jog daugiausiai investuotojai uždirba, investuodami savo pinigus ne į indėlius, nekilnojamą turtą ar obligacijas, tačiau pirkdami sėkmingai veikiančių įmonių akcijas.

Ilgalaikė investicijų į akcijas grąža tokiose šalyse kaip JAV, Anglija, Airija, gerokai viršijo infliaciją bei uždarbį, suteikiamą indėlių, nekilnojamo turto ar obligacijų.

Taip pat žinome, jog sėkmingiausi ilgalaikiai investuotojai į akcijas buvo tie žmonės, kurie investavo, remdamiesi taip vadinama „vertės“ investavimo filosofija, kurios pradininkas buvo JAV investuotojas ir profesorius B.Grahamas, o garsiausias mokinys – W.Buffettas.

Todėl mes, kaip Prudentis Global Value Fund valdytojai, investuojame fondo lėšas daugiausiai į akcijas, remdamiesi šia „vertės“ investavimo filosofija. Tvirtai tikime, jog tai užtikrins teigiamus ilgalaikius investavimo rezultatus.

Mes investuojame ilgam laikui, į tai ką suprantame ir tik į tai, kas, mūsų nuomone, yra pigu. Mes manome, kad galime uždirbti daugiau ir su mažesne rizika (nes kuo pigiau perkame akcijas, tuo, mūsų nuomone, didesnė potenciali grąža ir mažesnė rizika).

Todėl manome, kad klientai, kurie gali mums patikėti lėšas ilgesniam laikui, nebijo laikinų kainų svyravimų ir supranta mūsų naudojamą strategiją, bei turi puikias galimybes padidinti savo investicijų vertę investuodami į Prudentis Global Value Fund.

Fondo tikslai

Fondo tikslas - siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio Fondo vieneto absoliutaus vertės augimo įvairiomis pasaulinės ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į protingai išskaidytą (8-20 pozicijų) investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.
 
Investuojant fondo turtą yra vadovaujamasi „vertės“ investavimo filosofija, kai investuojama į įvairias finansines priemones, tikint, kad jos yra žymiai nuvertintos lyginant su jų tikrosiomis ir / ar istorinėmis vertėmis.
 
Fondo valdytojas mano, kad yra netikslinga Fondo investicijas riboti viena turto klase, vienu regionu ar viena pramonės šaka. Fondas investicijų galimybių ieškos visur, jų nerandant Fondo lėšos bus laikomos pinigų rinkos instrumentuose.
 
Siekdamas investavimo tikslų Fondas nenustato jokių specialių apribojimų, naudojamų išankstiniams investicinių priemonių svoriams portfelyje nustatyti, išskyrus teisės aktų numatytus apribojimus, nurodytus Fondo taisyklėse.
 
Tikėtina, jog didesnė dalis fondo lėšų bus investuojama į įmonių išleistas, vertybinių popierių biržose kotiruojamas akcijas.
 
Informacija apie fondą

Veiklos pradžia

2009 m. birželio 29 d.

Registracijos vieta

Lietuvos Respublika

Valiuta

Euras

Fondo valdytojas

Audrius Balaišis, Gediminas Būda

Lyginamasis indeksas

90% MSCI World Free Index (EUR) + 10% Eb.Rexx Money Market TR

ISIN

LTIF00000344

Bloomberg

-

Metinis valdymo mokestis

1,25%

Sėkmės mokestis

15%

Platinimo mokestis

iki 3% nuo investuojamos sumos

Minimali investicija

3000 EUR

Auditorius

PricewaterhouseCoopers

Turto saugotojas

AB Swedbank