Investavimo filosofija

Mes tikime, kad geriausi investavimo rezultatai gaunami perkant turtą, kurio tikroji vertė yra ženkliai didesnė nei kaina, už kurią jį galime nupirkti. Tokio sąlyginai neįvertinto turto paieška ir įsigijimas kartais apibrėžiami kaip „vertės“ investavimo strategija. 
 
Mūsų tikėjimas „vertės“ investavimo strategija yra pagrįstas labai gerais ilgalaikiais investavimo rezultatais, kuriuos pasiekė investuotojai, taikę šią strategiją, bei daugeliu mokslinių darbų, kurie patvirtina pagrindinių šioje strategijoje naudojamų faktorių teigiamą įtaką investicijų grąžai.
 
Turtas, į kurį mes investuojame – tai daugiausiai pasaulinėse biržose prekiaujamos įvairių įmonių išleistos akcijos ir obligacijos, nors kartais galime įsigyti ir išvestinių finansinių priemonių.   
 
Galimų investicijų ieškome gana siaurai apsibrėžtose srityse, kur, mūsų nuomone, yra didesnė tikimybė rasti netinkamai įvertintas akcijas ir obligacijas.
 
Mūsų valdomi portfeliai paprastai yra diversifikuoti, tačiau atskiros pozicijos gali būti pakankamai didelės, taigi, nors tai suteikia galimybę uždirbti didesnę grąžą ilguoju laikotarpiu, trumpu laikotarpiu galimi didesni portfelio vertės svyravimai nei labai plačiai diversifikuotame indekse.
 
Kadangi investuodami esame mažumos akcininkais, labai didelį dėmesį kreipiame į įmonių, į kurias investuojame, apskaitos, vadovybės ir rinkų, kurioje įmonė dirba, kokybę.
 
Savo klientams siekiame (tačiau negarantuojame) 15% metinės ilgalaikės investicijų grąžos.