• Fondo vienetų išpirkimas

Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

Fondo investiciniai vienetai išperkami Fondo dalyviui pateikus užpildytą ir pasirašytą vienetų išpirkimo paraišką, kurią galima rasti šiame puslapyje. 

 Prudentis Quantitative Value Fund vienetų išpirkimo paraiška

Vienetų išpirkimo paraiškoje nurodomas parduodamų Fondo investicinių vienetų skaičius.

Iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku priimta paraiška Fondo investiciniams vienetams išpirkti yra vykdoma pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 11 val.

Fondo vienetų išpirkimui mokesčiai nėra taikomi.

Jei Fondo vienetai yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, Fondo vienetų išpirkimo paraiškoje turi pasirašyti ir sutuoktinis arba turi būti pateikiamas paprastos rašytinės formos sutuoktinio įgaliojimas, kurio formą galima rasti čia:

 Sutuoktinio įgaliojimas Prudentis Quantitative Value Fund vienetų išpirkimui 

 Sutuoktinis išpirkimo atveju taip pat turi pateikti asmens dokumento kopiją, kurioje matosi asmens parašas; atskirais atvejais turi būti pateikiama ir santuokos liudijimo kopija.