• Mokestinė aplinka

Mokestinė aplinka

Mokesčių politika dalyvių-fizinių asmenų rezidentų atžvilgiu

Fondo Investuotojų (Lietuvos nuolatinių gyventojų) gautos turto vertės padidėjimo pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, taikant 15% tarifą. Turto vertės padidėjimo pajamos gautos iš finansinių priemonių perleidimo (įskaitant Fondo Investicinių vienetų perleidimą) nėra apmokestinamos pajamų mokesčiu, jeigu neviršija 500 EUR per kalendorinius metus.

Fondas reguliarių išmokų (dividendų) Investuotojams neišmoka, todėl kitų mokestinių prievolių nei prievolių fondo vienetų pardavimo/išpirkimo metu nei Investuotojui, nei Fondui neatsiranda.
 
Kapitalo prieaugio, tenkančio individualiam Investuotojui, apmokestinimas gali priklausyti nuo Investuotojo asmeninės situacijos ir (ar) vietos, kurioje kapitalas yra investuojamas, todėl esant abejonėms dėl asmeninės mokestinės situacijos, Investuotojas turi kreiptis profesionalios konsultacijos ar informacijos į kompetentingas organizacijas.
 
Visą naujausią informaciją su investiciniais fondais susijusių mokesčių klausimais, taip pat informaciją dėl galimų kapitalo prieaugio mokesčio lengvatų, Jums suteiks Lietuvos Respublikos Valstybinė mokesčių inspekcija.
 
Mokesčių politika dalyvių - fizinių asmenų ne rezidentų atžvilgiu
 
Fondo dalyviai ne rezidentai gyventojų pajamų mokesčio nuo investicinių vienetų vertės prieaugio Lietuvos Respublikoje nemoka.
 
Mokesčių politika dalyvių - juridinių asmenų rezidentų atžvilgiu

Perleidęs Fondo Investicinius vienetus Fondo Investuotojas (Lietuvos Respublikos vienetas arba užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje) pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas (Fondo vienetų pardavimo ir faktiškai įsigijimo kainų skirtumus), kurios apmokestinamos pelno mokesčiu taikant 15% tarifą. Pajamos turi būti deklaruojamos ir mokestis turi būti sumokamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. 

Dividendų apmokestinimas

Kadangi investicinis fondas nėra juridinis asmuo nei apmokestinamasis vienetas, tai už į vertybinius popierius (akcijas) investuotą investicinio fondo turtą gaunami dividendai nėra pelno mokesčio objektas.

Visą naujausią informaciją su investiciniais fondais susijusiais mokesčiais valstybei Jums suteiks Lietuvos Respublikos Valstybinė mokesčių inspekcija paskambinus nemokamu tel. 1882 arba 8 800 10882.
 
Daugiau informacijos fondo vienetų įsigijimo, laikymo ir realizavimo klausimais sužinosite fondo dokumentuose arba kreipdamiesi į įmonę.